Serviceavtal

När säsongen kommer skall det bara vara att förtöja!

För att säkerställa att din brygga har lång livslängd, uppfyller dina högt ställda säkerhetskrav och ger dig en problemfri tillvaro kan du teckna ett serviceavtal med Marina Produkter.

Med serviceavtal är en kompetent bryggtekniker aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Så fort vi mottagit ditt samtal startar vi en actionplan som skyndsammast skall leda till att dina problem skall bli lösta. Du får löpande information om planerade och genomförda åtgärder. Allt för att ge dig trygghet.

Ring oss så berättar vi mer om vårt serviceavtal.