Båtliftar

bathiss.jpg


Båthiss

Modellbeteckning/Artikelnr:

Båthissar är de liftar som står på två vinklade ben och lyfter båten snett uppåt. Konstruktionen bygger på väl avvägd lutning som möjliggör att tyngden kan tas om hand och balanseras av endast två stolpar. Om bryggan är kraftig (t ex betongkaj eller stenkista) kan man även ha en vertikal lyft.

Båthissen kan beställas med hög eller låg profil beroende på förutsättningarna. Om vattendjupet övertiger två meter kan man med fördel installera den mer diskreta varianten med låg profil.


<< Tillbaka

Specifikationer

Båthissar finns i flera storlekar från 1400 kg till 13,6 ton kapacitet

Filer/ Material/ Tillbehör

Produkten har inga filer eller tillbehör specificerade.