Besiktning/Inspektioner

Besiktning av bryggor, bommar, bojar, förtöjning och anslutningar.


I vårt arbete ser vi dagligen slitage och nötningar som uppkommit på grund av naturens krafter. Något som man bör förvissa sig om är att det följer det förväntade slitaget som uppkommer på en boj eller brygga. Vid ett flertal anläggningar har vi hjälp till att återfinna förlorade bojstenar där förankringen släppt i bojen – uppdrag som vi gärna gör – men hade en besiktning gjorts i tid, innan stenen försvann, hade kostnaden nästan halverats och risken för skador på egendom minimerats.

Besiktningen görs med dykare och resultatet dokumenteras med undervattenskamera. Enkelt och smidigt för att efter dyket, i samråd med kunden, kunna ge glädjande besked att anläggningen är i bra skick – alternativt lägga upp en åtgärdsplan med prisförslag för att åter göra anläggningen säker.
Självklart får du ett skriftligt utlåtande om anläggningen efter utfört uppdrag.

I samband med en besiktning gör vi en underhållsplan som beskriver åtgärder, när i tiden de behöver utföras och en budget. Du får ett underlag för löpande behov av underhåll för att öka livslängden på anläggningen.
Kontakta oss för mer info.